· ژوئیه, 2007

مقالات درباره آفریقای سیاه از ژوئیه, 2007

مالی:جای خالی آفریقا در میان عجایب هفت گانه جدید

اولونیی آجاو می گوید (انگلیسی)  در مورد  عجایب هفت گانه جدید جهان سوال ساده ای  دارد: آفریقا کجاست؟ این بلاگر می گوید واقعا قابل فهم نیست که حتی یک بنا یا یک مکان...