· ژوئیه, 2007

مقالات درباره آفریقای سیاه از ژوئیه, 2007

مالی:جای خالی آفریقا در میان عجایب هفت گانه جدید

  July 9, 2007

اولونیی آجاو می گوید (انگلیسی)  در مورد  عجایب هفت گانه جدید جهان سوال ساده ای  دارد: آفریقا کجاست؟ این بلاگر می گوید واقعا قابل فهم نیست که حتی یک بنا یا یک مکان در آفریقا جز هفت فینالیست نباشد. وی می افزاید فقط تیمبوکتو (انگلیسی) از مالی توانسته در رده بیست و یکم جای...