· اوت, 2007

مقالات درباره آسیای جنوبی از اوت, 2007

هند:برادر بزرگ مراقب شماست

پاکستان: کراچی از بدترین شهرهای جهان

پاکستان:طالبانی شدن کشور

پاکستان:عکس هایی از جشن استقلال

پاکستان:بی نظیر بوتو و شهوت قدرت