· نوامبر, 2013

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از نوامبر, 2013

سقط جنین و کنترل سکس در مصر

  November 5, 2013

یک وبلاگنویس مصری تجربیاتش را در همراهی با یک دوست در هنگام عملیات سقط جنین، موانع موجود و مفاهیم مربوطه بازگو می‌کند.