· اکتبر, 2007

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از اکتبر, 2007

ایران:یک روز پس از بمباران

  October 2, 2007

کریس وگنات می نویسد که در مورد جنگ با ایران مطالب زیادی منتشر شده ولی توجه جدی به روزهای پس از جنگ با این کشور نشده است. بلاگر می افزاید در مورد عراق هم چنین مساله ای به طور بی شرمانه ای در نظر گرفته نشد