· اکتبر, 2007

مقالات درباره خاور میانه و آفریقای شمالی از اکتبر, 2007

اردن:عکس هایی از بیابان

بلاگر اردنی ابراهیم عکس هایی از بیابان این کشور منتشر کرده است

ایران:یک روز پس از بمباران

کریس وگنات می نویسد که در مورد جنگ با ایران مطالب زیادی منتشر شده ولی توجه جدی به روزهای پس از جنگ با این کشور نشده است. بلاگر می افزاید...