· فوریه, 2008

مقالات درباره مراکش از فوریه, 2008

مراکش: مشکل عربی یاد گرفتن

  February 23, 2008

 زن 55 ساله انگلیسی زبانی که از فز در مراکش می لاگد می گوید بسیار سعی کرده عربی یاد بگیرد ولی پیشرفت چندانی ندارد