مقالات درباره لیبی از سپتامبر, 2012

لیبی: ما را ببخش کریس. بنغازی نتوانست از تو محافظت کند.

گروه کوچکی از مردم لیبی در روز 12 سپتامبر در اعتراض به حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی که منجر به کشته شدن چهار نفر از جمله کریستوفر استیونس سفیر...