· مارس, 2008

مقالات درباره لبنان از مارس, 2008

لبنان: شکنجه

  March 15, 2008

بلاگری به نام بخ از خاطرات زندانی می نویسد که پنج سال در زندان تحت کنترل اسرائیل در جنوب لبنان زندانی بوده وشکنجه شده است