· نوامبر, 2007

مقالات درباره لبنان از نوامبر, 2007

لبنان: دخالت آمریکا و سوریه

  November 22, 2007

لیبانیز سرکل می گوید سوریه و آمریکا یکدیگر را متهم می کنند که در امور داخلی لبنان دخالت می کنند. این بلاگر لبنانب معتقد است هر دو کشور در مسایل لبنان دخالت کرده وسعی می کنند آن را تحت تاثیر قرار دهند