· اکتبر, 2007

مقالات درباره لبنان از اکتبر, 2007

لبنان: وضعیت اسفناک فلسطینی ها

  October 17, 2007

سورسوک می گوید که  گزارش اخیر عفو بین المللی در مورد اردوگاه های پناهندگان فلسطینی و وضعیت اسفناک آنها خبر می دهد. بلاگر می گوید طبق این گزارش فقر و بیکاری گریبانگیر بسیاری از فلسطینی ها است