· آوریل, 2008

مقالات درباره عراق از آوریل, 2008

عراق: 210 شرکت اسرائیلی

لیدی برد می نویسد که پس از شرکت در یک سمینار متوجه شده که 210 شرکت اسرائیلی در عراق مشغول فعالیت هستند