· سپتامبر, 2007

مقالات درباره عراق از سپتامبر, 2007

عراق:بحران در کابینه نوری مالکی

  September 27, 2007

ایراکی پاندیت می نویسد که هفده وزارتخانه در عراق وزیر ندارند و نوری مالکی نخست وزیر عراق برای اداره کردن این وزارت خانه ها با دشواری بسیاری روبرو است و برخی از وزیران دو وزارت خانه را همزمان اداره می کنند

یمن:هجوم پناهندگان از سومالی

  September 25, 2007

عمار باراسواد می گوید که سومالی ها حاضرند جانشان را به خطر بیاندازند تا بتوانند به یمن آمده و پناهنده شوند. بلاگر از وضعیت بد پناهندگان عراقی نیز یاد می کند و می گوید آیا روزی عراقی ها و سومالی های آواره می توانند به کشورشان برگردنند