· آوریل, 2008

مقالات درباره بحرین از آوریل, 2008

Bahrain

  April 30, 2008

یعقوب به ولاگینگ یعنی فیلم ویدیویی تهیه کردن و در وبلاگ قرار دادن روی آورده و بقیه بلاگرهای بحرینی را نیز به این کار تشویق می کند

بحرین: فتوایی برای نوشیدن الکل

  April 14, 2008

محمود الیوسف از بحرین می نویسد که یکی از رهبران مهم مذهبی فتوا داده که در اسلام نوشیدن مقدار کمی الکل جایز است. این فتوا موضوع بحث زیادی در کشور است