· نوامبر, 2007

مقالات درباره بحرین از نوامبر, 2007

بحرین: بحرینی ها کجاند

  November 24, 2007

محمد مسکتی از بحرین عکس یک از خیابان های پایتخت بحرین را منتشر کرده و می گوید اینجا نه پاکستان است و نه هند ولی بخحرینی ها کجاند؟ بلاگر می گوید این عکس نشان می دهد که چهتعداد زیادی از کارگران خارجی به این کشور آمده اند. الته بلاگر می...

ایران: قرارداد چند میلیارد دلاری

  November 21, 2007

محمود الیوسف می نویسد که مقامات ایرانی و بحرینی قرار داد چند میلیارد دلاری گاز امضا کرده اند. بلاگر می نویسد که احتمالا نفوذ ایران با چنین قراردادی در بحرین افزایش یافته است