مقالات درباره پرو از مارس, 2008

پرئ: فوجیموری در دادگاه

  March 23, 2008

بلاگی به نام فوجیموری در دادگاه اخبار مربوط به دادگاهی شدن رئیس جمهوری سابق پرو آلبرتو فوجیموری را پوشش می دهد