· اوت, 2013

مقالات درباره پاراگوئه از اوت, 2013

رئیس جمهور جدید پاراگوئه سوگند خورد

  August 18, 2013

با روی کار آمدن دولت اوراسیو کارتس، تاجر اهل پاراگوئه و رئیس جمهور جدید این کشور، بن‌بست سیاسی دیپلماتیک پاراگوئه که پس از سقوط فرناندو لوگو در ژوئن سال 2012 آغاز شده بود، پایان پذیرفت