مقالات درباره پاراگوئه از مارس, 2008

پاراگوئه: انتخابات

  March 31, 2008

مونا آناهاس گزارشی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پاراگوئه که در اواخر آوریل برگزار می شود تهیه کرده است. وی می نویسد که شهروندان این کشور که در خارج زندگی می کنند نمی تواندد در رای گیری شرکت کنند