مقالات درباره پاراگوئه از دسامبر, 2007

پاراگوئه: اینترنت گران

  December 11, 2007

بلاگی به نام پاراگوئه و اینترنت می نویسد که هزینه اینترنت در پاراگوئه بسیار بالا است و هفت برابر کشور برزیل است. بلاگر می پرسد آیا واقعا دولت از وضعیت اینترنت در کشور راضی است