· مارس, 2008

مقالات درباره السالوادور از مارس, 2008

السالوادر: عکس هایی از مراسم عید پاک

  March 25, 2008

هوناپوه گزارش می دهد که در روز جمعه مقدس -که پیش از یکشنبه عید پاک-برگزار می شود طبق سنت مردم خیابان ها را با خلق فرش های ماسه ای تزیین می کنند. در اینجا می توانید این عکس ها را ببینید