مقالات درباره کلمبیا از مارس, 2008

کلمبیا: چه گورایی جدید

کارلوس می نویسد که در ونزوئلا به افتخار رائول ریس فرمانده شماره دو چریک های کلمبیا که اخیرا به دست دولت کشته شد پوستری چاپ شده است. در این پوستر...