· مارس, 2008

مقالات درباره برزیل از مارس, 2008

برزیل: رسانه ها و سیاست

روگریو کریستوفلتی می نویسد که دویست و هفتاد و یک نفر از سیاستمداران برزیلی مدیر مالک و یا سهامدار ایستگاه های رادیویی و یا شبکه تلویزیونی هستند. وی می نویسد اگر روزنامه ها را هم حساب کنیم این تعداد بیشتر می شود. بلاگر این امر را بر خلاف قانون کشور...