مقالات درباره بلغارستان از اکتبر, 2007

بلغارستان: از ایران کسی نمی ترسد

بلغار یانکی می نویسد که علیرغم صحبت در مورد ساختن سپر دفاع موشکی برای مقابله با حملات موشکی ایران کسی در بلغارستان ایران را تهدیدی نمی داند