مقالات درباره کره ی جنوبی

کره جنوبی: ما را گروگان بگیرید

  August 29, 2007

بلاگری به نام “یک کره آزاد” می نویسد احتمالا دولت کره جنوبی حاضر شده است مبلغ هنگفتی به طالبان برای آزادی شهروندان به گروگان گرفته کره ای بپردازد. بلاگر می افزاید این شیوه عمل باعث شد که بسیاری در دنیا مایل به گروگان گرفتن شهروندان کره ای شوند

کره جنوبی:عکس یک سگ به جای عکس مائو

  August 7, 2007

آر الیگن می نویسد (انگلیسی) که یک مغازه حیوانات در کره جنوبی در یک عکس تبلیغاتی عکس یک سگ را جایگزین عکس مائو رهبر سابق چین کرده است. عکس میدان معروف تیانمین را نشان می دهد فقط جای مائو عکس یک سگ را می بینیم. این مورد موجب تنش بین دو...