· نوامبر, 2007

مقالات درباره فیلیپین از نوامبر, 2007

فیلیپین:دنیای ویدویولاگها

November 10, 2007

کوکسی بلوز شامل مجموعه ای از فیلم های ویدیویی است که در بلاگ های فیلیپینی مورد استفاده قرا ر میگیرد. می توانید برای مشاهده این ویدیو اینجا را کلیک کنید