مقالات درباره میانمار (برمه) از نوامبر, 2007

برمه:تاتوی دردسرساز

  November 21, 2007

پاراتام رای میگوید یک خواننده رپ پس از آنکه تاتوی خود را که سنبلی مذهبی بود در زمان اجرای کنسرت در برمه-میانمار- به مردم نشان داد دستگیر شد