· ژوئیه, 2013

مقالات درباره چین از ژوئیه, 2013

مشکلات مصر تبدیل به پروپاگاندای درس عبرت در چین شده است.

بعد از کودتای مصر، رسانه‌های دولتی چین سرمقاله‌هایی تحت عنوان خطرِ کپی‌کاریِ دموکراسیِ غربی بیرون داده‌اند حاکی از آن‌که دموکراسی، نسخه واحدی برای همه بیماری‌هایی که کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند نیست. EPOCH TIMES توضیحات بیشتری می‌دهد.