· فوریه, 2008

مقالات درباره چین از فوریه, 2008

چین: وبلاگی برای دو فعال جامعه مدنی

  February 21, 2008

بلاگری به نام فنگ 37 بلاگی به نام تیانانمن 2  راه اندازی کرده است. این در واقع بلاگی است برای هواداران دو فعال جامعه مدنی چین که به شدت از سوی دولت تحت فشار هستند: هو جیا  و زنگژیا