· ژانویه, 2008

مقالات درباره چین از ژانویه, 2008

چین: فقیران به دانشگاه نمی روند

  January 11, 2008

اویوان لام می گوید که فقط ده درصد از دانشجویان دانشگاههای چین از خانواده های فقیر هستند. بلاگر می گوید دولت باید سوبسید بیشتری برای کاهش هزینه ثبت نام به دانشگاهها بدهد. سیستم تقسیم ثروت چندان کارایی در چین نداشته است و این یک مساله سیاسی است و نه اقتصادی