· نوامبر, 2007

مقالات درباره چین از نوامبر, 2007

چین: رسانه ها قابل اعتماد نیستند

  November 27, 2007

ایمیژتیو می نویسد که طبق یک نظر سنجی کارکنان رسانه ها اعتماد چندانی به رسانه های چینی ندارند. فقط 5 درصد کسانی که در رسانه ها کار می کنند به رسانه ها در چین اعتماد دارند. جالب آنکه 20 درصد این افراد به ان جی او ها و دولت اعتماد...

چین: گلف بازی در دانشگاه

  November 23, 2007

اگزویاگ از گلف بازی کردن در دانشگاه های چین انتقاد می کند و می گوید معمولا در دانشگاه های دنیا دانشجویان مشغول ورز ش هایی ماندد فوتبال هستند و فعالیت فیزیکی می کنند ولی بازی گلف در دانشگاه های چین فقط نماینگر اختلاف طبقاتی است