· آوریل, 2008

مقالات درباره ازبکستان از آوریل, 2008

Uzbekistan

نیک می گوید که بریتانیا از تعلیق تحریم ها ی اتحادیه اروپا علیه ازبکستان حمایت می کند

درباره‌ی پوشش ازبکستان ما

O’zbekiston