· مارس, 2008

مقالات درباره ازبکستان از مارس, 2008

ازبکستان: عمامه های سیاه

  March 31, 2008

لیبرتاد در مورد اسلام گرایی در دره فرگانا د ازبکستان می نویسد. وی همچنین می گوید که گروه مذهبی جدیدی د شهر کوکاند به وجود آمده است. این گروه مذهبی خود ا عمامه های سیاه می خواند چرا که تمامی اعضای آن عمامه سیاه بر سر می گذارند. بسیاری از...

درباره‌ی پوشش ازبکستان ما

O’zbekiston