· نوامبر, 2007

مقالات درباره ازبکستان از نوامبر, 2007

ازبکستان: خبرنگاران را به یاد بیاورید

  November 27, 2007

جاشوا فوست می گوید که خبرنگارانی برای گفتن حقیقت در ازبکستان جان خود را از دست داده اند و ما نباید آنها را فراموش کنیم. بلاگر می افزاید ولی در روسیه خبرنگاران بیشتری کشته می شوند تا در آسیای مرکزی

درباره‌ی پوشش ازبکستان ما

O’zbekiston