· دسامبر, 2007

مقالات درباره ترکمنستان از دسامبر, 2007

ترکمنستان: راه آهن

  December 6, 2007

ماسیولا می نویسد که بزودی خط راه اهنی کشورهای ترکمنستان را به ایران قزاقستان متصل می کند و حتی امکان دارد این خط آهن به روسیه نیز کشیده شود

ترکمنستان: افتخار جدید برای دیکتاتور سابق

  December 4, 2007

ماسیولا می نویسد که مقامات ترکمنستان “افتخارات ساختگی” جدیدی را به دیکتاتور فقید این کشور معروف به ترکمنباشی نسبت می دهند. آنها می گویند که وی به صلح منطقه ای و جهانی کمک کرده است و نام ترکمنستان را در جهان پر افتخار ساخته است

درباره‌ی پوشش ترکمنستان ما

Türkmenistan