· ژانویه, 2008

مقالات درباره گرجستان از ژانویه, 2008

گرجستان:عضو ناتو شویم

  January 7, 2008

پوپلیوس پاندی می گوید پس از انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که از سوی ناظران بین المللی تایید شده زمان آن رسیده گرجستان به عضویت ناتو هم در بیاید

درباره‌ی پوشش گرجستان ما

Sakartvelo