· مارس, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از مارس, 2008

ترکمنستان: کاهش جمعیت

ازبکستان: عمامه های سیاه

افغانستان: تظاهرات

افغانستان: خشونت روزافزون

قزاقستان: حضور بانک های خارجی

ارمنستان: خطر ترور و خشونت

افغانستان: تب آواز

افغانستان: ناتو و روابط عمومی

قفقاز :تب مسابقه ترانه یوروویژن و ….سیاست !

  نویسنده: اونیک گیرگوریان         مترجم: آرتور جواکیم  شاید از لحاظ اونهایی که تو اروپا و بیرون اون تو کار موزیکن یکم لوس بنظر بیاد ولی برای کشورهایی مثل ارمنستان، آذربایجان و...

مجارستان: کتک کاری پناهندگان افغان و گرجستانی