· ژانویه, 2008

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از ژانویه, 2008

ارمنستان: خالکوبی

قزاقستان:حمله به یک خبرنگار

افغانستان:سرمای کشنده

عراق:آموزش کشت تریاک

افغانستان: سندروم رامبو

افغانستان:آتش سوزی

ارمنستان:اینترنت وارد کارزار سیاسی می شود

افغانستان: کشتار

بی پاشا رای می گوید که یکی از تفنگداران آمریکایی در دادگاه نظامی گفته است که مارس گذشته وقتی کاروان نیروهای نظامی آمریکا مورد حمله قرار گرفت سربازان آمریکایی “بی...

گرجستان:عضو ناتو شویم

پوپلیوس پاندی می گوید پس از انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که از سوی ناظران بین المللی تایید شده زمان آن رسیده گرجستان به عضویت ناتو هم در بیاید

افغانستان: یکی از فرماندهان طالبان فرار کرد