· اوت, 2007

مقالات درباره آسیای مرکزی و قفقاز از اوت, 2007

افغانستان:امتیازاتی که طالبان از کره جنوبی گرفت

افغانستان:وضعیت دشوار هرات

قرقیزستان:همه چیز به جز اطلاعات

جاشوا کوسرا یکی از پانصد خبرنگاری است که اخیرا اجلاس شانگهای در قرقیزستان را گزارش کرده است. وی می گوید (انگلیسی) مقامات قرقیزستان همه چیز در اختیار ما خبرنگاران گذاشتند به...

افغانستان: نبرد طالبان با نیروهای دولتی

افغانستان:در سرمایه گذاری دقت کنید

افغانستان:شایعه تجاوز به گروگان های کره ای

افغانستان:مشروب فقط برای خارجی ها