· مارس, 2008

مقالات درباره جامائیکا از مارس, 2008

جامائیکا: در ستایش اوباما

  March 24, 2008

جفری فیلیپ از جامائیکا می گوید باراک اوباما به خوبی آمریکا را درک کرده و پس از سال ها تصویری نوین از این کشور به دنیا ارائه می دهد