· ژانویه, 2015

مقالات از پست‌های کوتاه از ژانویه, 2015

پنج کشور مسلمان که در آن همجنسگرایان توسط قانون موجب آزار و اذیت قرار داده نمی‌گیرند.

بلاگ مسلمانان دگرباش (LGBT) پنج کشور مسلمان را شناسائی کرده که در سیستم قانونی آنها، همجنسگرایی، غیر قانونی اعلام نشده است. این پنج کشور : مالی‌، اردن، اندونزی، ترکیه و آلبانی هستند. با اینکه در این کشورها همجنسگرائی غیر قانونی نیست، بلاگ مسلمانان LGBT اشاره می‌کند که جامعه LGBT مورد تبعیض و فشار‌های غیرقابل چشم‌پوشی قرار دارد که بخاطر طرز زندگی‌شان باید با احتیاط زندگی‌ کنند. با اینحال درس اصلی‌ که از این موضوع می‌شود گرفت این است که در کشورهای ذکر شده، حق و حقوق همجنسگرایان پیشرفته‌تر از آن است که بسیاری باور دارند.