· مارس, 2014

مقالات از پست‌های کوتاه از مارس, 2014

شهروندان اینترنتی چینی به انقلاب اکراین واکنش نشان می‌دهند

 با دیدن انقلاب اکراین برای بسیاری از شهروندان چینی، این سوال ایجاد شده است که: “آیا ما هم باید به خیابان‌ها بریزیم؟” هم‌چنین شهروندان چینی از اکراینی‌ها یاد گرفته‌اند که دموکراسی پاسخ همه مشکلات نیست. استاد دانشکاه وکالت، پروفسور دنگ ژیوی “Dong Zhiwei“، مدافع همیشگی مشروطه در چین، تظاهرات ضدحکومتی در اکراین را کودتایی نامید که بیشتر از آن‌که درگیری میان دموکراسی و حکومت استبدادی باشد، درگیری بین گروه‌های مختلف قدرت است. برای جزئیات بیشتر به Offbeat China رجوع شود.