· دسامبر, 2007

مقالات درباره جنگ و درگیری از دسامبر, 2007

ژاپن :از پرل هاربور تا جان لنون

  December 12, 2007

کیتانومیزابو بلاگر ژاپنی در مورد روز حمله پرل هاربور می نویسد. در این روز حمله ژاپنی به مقر آمریکایی ها موجب اعلام جنگ ایالات متحده به ژاپن شد. بلاگر می نویسد این روز مصادف است با به قتل رسیدن جان لنون خواننده معروف بریتانیایی که آهنگ معروفی در مورد صلح...