· ژوئن, 2008

مقالات درباره سفر از ژوئن, 2008

چین: توریست هایی ناجور

ژرمی گلدکرن از سايت دانوی، از شش دسته توريست ناجور در طی بازيهای المپيک یاد کرده است (انگلیسی). از این شش دسته توریست در اطلاعات راهنمای قضايی که روز دوشنبه...