· سپتامبر, 2007

مقالات درباره سفر از سپتامبر, 2007

فلسطین:مقاومت دیجیتال

صبا می گوید که گروهی از جوانان و دست اندرکاران نیویورک به مناطق فلسطینی مسافرت کرده و برای سهیم کردن بقیه با آنچه که در فلسطین می گذرد فیلم های...

مصر:قربانیان بدرفتاری پلیس

بلاگر اردنی احمد قسمارسی می گوید (انگلیسی)  از کودکی همیشه آرزو می کرده که اهرام مصر را ببیند ولی چند روز پیش وقتی در مصر بوده مورد بدرفتاری پلیس قرار...