· مارس, 2008

مقالات درباره ورزش از مارس, 2008

چین:خطر تروریسم

  March 12, 2008

مایکل از بلاگ “اپوزیست اند” در مود خطر عملیات توریستی اویگیورها در چین علیه بازی های المپیک می نویسد. برخی از اویگیورها خواستار جدایی مطنقه شان از چین هستند