· اکتبر, 2007

مقالات درباره ورزش از اکتبر, 2007

ژاپن: مرگ یک کشتی گیر سومو

  October 9, 2007

آنتونی ملکوم  از ژاپن گزارش می دهد که یک کشتی گیر سومو-کشتی سنتی-  به شدت در یک مسابقه زخمی شده  و دربیمارستان در گذشته است. بلاگر در مورد سومو توضیح می دهد