· اوت, 2007

مقالات درباره دین از اوت, 2007

پاکستان:طالبانی شدن کشور

  August 18, 2007

کو می گوید (انگلیسی) طالبانی شدن پاکستان امری ناگهانی نیست و مدتها است که جامعه به سوی طالبانی شدن پیش می رود. این بلاگر می گوید ملاها در سالهای حکومت پرویز مشرف قدرت بیشتری پیدا کرده اند و در اسلام آباد که لیبرالترین شهر پاکستان بشمار می رود دادگاهها و پلیس...

مصر:اسلام گرایان ترکیه کجا ما کجا

زینوبیا بلاگر مصری می گوید (انگلیسی) تکرار سناریوی انتخابات ترکیه در مصر امکان پذیر نیست. این بلاگر می گوید حزب عدالت و توسعه ترکیه با دیپلماسی عمل می کند و از حقوق بشر و دمکراسی حمایت می کند ولی اخوان امسلمین مصر به هیچوجه این گونه نیست. این بلاگر می گوید...

کنیا: ناکامی احزاب سیاسی

  August 4, 2007

امیل از ناکامی احزاب سیاسی در کنیا می نویسد(انگلیسی). این بلاگر کنیایی می گوید سیاست در کنیا ریشه در احزاب سیاسی ندارد. فقر و بی سواد بودن تعداد زیادی از مردم کنیا عامل بی اثر بودن فعالیتهای حزبی است. وی می افزاید در این کشور برای بسیاری از مردم کتابمقدس...

افغانستان:مشروب فقط برای خارجی ها

لرد افغان می گوید (انگلیسی) که وی از این امر که به عنوان یک افغانی نمی تواند در رستوران های خارجی در کابل مشروب سفارش دهد شوکه شده است. زمانی که وی سفارش آبجو داده از وی پاسپورتش را خواستند و بعد به وی گفتند نمی تواند مشروب سفارش دهد چون...

پاکستان: تکنولوژی علیه اخلاق

  August 3, 2007

پاکستانی اسپکتیتور (انگلیسی) به شدت از پخش فیلم های ویدویی دختران پاکستانی در یوتیوپ و یا از انتشار عکس های پسران و دختران پاکستانی در اورکات ناراحت است. این بلاگر می گوید ما  دین خود را خوب نمی شناسیم و دین ما بهترین سپر و محافظ در مقابل محصولات شیطانی است