· ژوئیه, 2007

مقالات درباره دین از ژوئیه, 2007

عراق:اعتراض آشوری ها

  July 22, 2007

ویندو آن یروایژیا می نویسد (انگلیسی) که تعدادی از آشوریها در مقابل سفارت عرتق در مسکو تظاهرات کرده و به بد رفتاری در رابطه با اقلیت های مسیحی در عراق اعتراض کردند.

مصر:پروژه اسلام الکترونیکا

احمد شریف بلاگر مصری می گوید (انگلیسی) که پروژه جدیدی می خواهد بر روی اینترنت راه اندازی کند به نام ” پروژه اسلام الکترونیکا”. وی می گوید این پروژه را تقدیم دوستی می کند که به اتهام انتقاد از اسلام و حسنی مبارک رییس جمهوری مصر به چهار سال زندان محکوم شده...