· دسامبر, 2007

مقالات درباره اعتراض از دسامبر, 2007

جامائیکا: فقط برای 14 سنت

  December 9, 2007

ساتنر افلیکیشن می گوید که دختران دبیرستانی جامائکایی برای ده دلار جامائیکا که برابر با 14 سنت آمریکا است تن فروشی می کنند. بلاگر می گوید عمل جدی در این مورد باید صورت بگیرد