· سپتامبر, 2007

مقالات درباره سیاست از سپتامبر, 2007

ژاپن:تاریخچه مارکسیسم

  September 10, 2007

نئو جپونیزم مصاحبه ای (انگلیسی) با پاتریسیا استاین هوف در مورد تاریخچه مارکسیسم در ژاپن انجام داده است. استاین هوف حدود سی و پنج سال است که جنبش مارکسیستی در ژاپن را مورد بررسی قرار می دهد. وی از جنبش های دانشجویی مارکسیستی پس از جنگ جهانی دوم و تبدیل شدن آنها...