· ژانویه, 2008

مقالات درباره ایده‌ها از ژانویه, 2008

هندوراس: ایدئولوژی و نفت

  January 20, 2008

آرون اورتیز در مورد سفر اخیر هوگو چاوز به هندوراس می نویسد که وی امیدوار است هندوراس فقط نفت ارزان از چاوز بخرد و مسائل ایدئولوژی ربطی به این سفر نداشته باشد