· اوت, 2007

مقالات درباره طنز از اوت, 2007

موناکو:سانسور در اروپا

  August 14, 2007

سامی بن قریبا از صداهای جهانی گزارش می دهد که مارک جیانکونه  مسئول سایتی  که کاریکاتورهایی از آلبرت دوم شاهزاده کشور کوچک   موناکو را چاپ کرده امکان دارد به شش ماه زندان و جریمه نقدی محکوم شود. وی در سایت موناکو پالیتیک سیرکس یا سایت سیرک سیاسی موناکو رهبر این کشور را...